HISTORIA 2018-02-02T11:34:57+00:00

Diner de Carlemany

Diner de Jaume I

L’arribada del diner al que posteriorment seria Catalunya es va produir a finals del segle VIII durant el període carolingi, quan Carlemany va encunyar diners a Barcelona, Girona, Empúries i Roses, essent aquestes les primeres emissions de la península Ibèrica i iniciant-se així la moneda catalana, la qual va precedir en més de 200 anys les emissions de la resta d’estats peninsulars.

Aquestes emissions en diners d’argent a nom de reis carolingis indiquen l’inici de l’apropiació del dret de moneda pels comtes catalans, i en els anys posteriors es començaren a encunyar diners iniciant els amonedaments comtals a Barcelona, Besalú i Cerdanya i episcopals a Girona i Vic. Al s XI continuaren batiments als comtats d’Empúries i Rosselló i també al vescomtat de Cardona i al s XII al comtat d’Urgell, mentre que paral·lelament, el comtat de Barcelona, tot exercint de centre aglutinador, anà adquirint comtats catalans i extingint llurs monedes privatives, a la vegada que estenia el curs del diner de Barcelona.

Aquesta moneda s’emeté fins al s XIV a Empúries i Urgell i el comte del Pallars en féu una emissió aïllada. Encara, en ple s XVI els senyors de Cardona, emparats en antics drets, bateren moneda local a Arbeca o Bellpuig.

És per això que es considera al diner la primera moneda catalana i la que ha tingut més circulació als Països Catalans.

A inicis del segle XXI apareixen les criptomonedes i coincidint amb el creixement de l’independentisme, i a les portes de la República catalana, el Diner reapareix a Catalunya en format digital.